Team

Bij Ortho Heverlee werken twee orthodontisten. Een orthodontist is een tandarts die na zijn universitaire opleiding tot algemeen tandarts, een bijkomende 4-jarige specialisatie in de dento-maxillaire-orthopaedie (orthodontie) heeft gevolgd. Een orthodontist is een tandarts-specialist en werkt niet-geconventioneerd.

Onze praktijk wordt versterkt door een office manager en een tandartsassistent/tandtechniekster. Zij werken zowel voor als achter de schermen van onze praktijk en leiden alles in goede banen.  

Sinds kort werken wij ook met mondhygiënisten in onze praktijk. Een mondhygiënist heeft een 3-jarige bachelor opleiding gevolgd en mag hierdoor bepaalde voorbehouden handelingen in de mond uitoefenen. De mondhygiënist zorgt voor een goede opvolging van de mondhygiëne bij onze patiënten en helpen de orthodontist met specifieke behandelingen. 

Dr. An Verdonck

Orthodontist

Licentiaat in de tandheelkunde, KU Leuven, 1984
Certificaat in de endodontie, KU Leuven, 1987
Specialisatie orthodontie, KU Leuven, 1991
Doctor of Philosophy (PhD) in de orthodontie, KU Leuven, 1997
Verbonden aan de afdeling orthodontie UZ Leuven, sinds 1991

RIZIV-nummer: 3-84142-75-007
Lid van: BBNO, EOS, WFO

M.Sc. Cleo Wouters

Orthodontist

Master of science in de tandheelkunde, Radboud UMC Nijmegen, 2015
Specialisatie orthodontie, Radboud UMC Nijmegen, 2019

RIZIV-nummer: 3-19109-21-007
Lid van: BBNO, BUOS, EOSHilde

Tandartsassistent/Tandtechniekster

Gwen

Office Manager

Laura De Neef

Mondhygiënist

Bachelor in de Mondzorg UCLL

RIZIV-nummer: 1-01403-23-000
Lid van: BBM

Algemene informatie

Rechtsvorm: Eenheid 111 CommV
Ondernemingsnummer: 0742 885 881
Adres vestigingseenheid: Middelweg 111c, 3001 Heverlee
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AMMA, polisnr 2073587
Honorariumtransparantie: niet geconventioneerd
Bevoegde toezichthoudende autoriteiten: FOD volksgezondheid, RIZIV
Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)